ستمپی
بررسی کنترل توان راکتیو ، ضریب توان و انرژی الکتریکی به روش فازی

بررسی کنترل توان راکتیو ، ضریب توان و انرژی الکتریکی به روش فازی

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
بررسی کنترل توان راکتیو ، ضریب توان و انرژی الکتریکی به روش فازی
چکیده:
مقدمه:
2ـ طراحی کنترل‌کننده غیرخطی مد لغزشی برای سیستم قدرت
کنترل کننده مد لغزشی فازی
قوانین عبارتند از:
کنترل لغزشی فازی تطبیقی
کنترل بهینه
کنترل کننده ترکیبی شامل کنترلر بهینه و مد لغزشی فازی تطبیقی
نتایج شبیه‌سازی
درصد بالازدگی: درصد بالازدگی متغیر مورد نظر نسبت به حالت ماندگار
زمان نشست: مدت زمانی است که درصد تغییرات متغیر به کمتر از 2% حالت ماندگار رسیده است.
معادله‌های ژنراتور سنکرون همراه سیستم تحریک:
مدل جبران کننده استاتیکی توان راکتیو (SVC) در مختصات d و q
معادله خط انتقال و جبران‌کننده خازن سری (TCSC):
توان راکتیو و توان اکتیو:
محیط سینوسی
توان لحظه‌ای از حاصلضرب روابط 1و 3 حاصل می‌گردد:
محیط غیر سینوسی
روش بودیانو
روش کاستر – مور
در این روش موثر جریان برابر است با:
توان ظاهری برابر است با :
با توجه به تعریف 1-2-1 توان ظاهری برابر است با :
بطور کلی در محیط‌های هارمونیکی، توان ظاهری برابر است با :
لازم به ذکر است که تعریف توان ظاهری در محیط نامتعادل هارمونیکی به فرم زیر است :
مقادیر E ، RS و LS بشرح زیر می باشند.
الف) توان اکتیو در هر هارمونیک
ب) توان راکتیو در هر هارمونیک
ج) اندازه مؤلفه سینوسی توان اعوجاجی
د) اندازه مؤلفه کسینوسی توان اعوجاجی
و) تلفات اکتیو هارمونیکی
ه) تلفات راکتیو هارمونیکی
بنابراین می توان برای توان اکتیو نمای شکل 3 را در نظر گرفت.
در محل بار غیر خطی در محل منبع تغذیه‌ای
3 ـ توان راکتیو اعوجاجی
4 ـ محاسبه ضریب توان در یک محیط غیر سینوسی
الف ـ توان کل یا PTOT که مقدار متوسط توان لحظه ای می باشد.
ب ـ توان مؤلفه اصلی یا P1
5 ـ تأثیر بارهای غیرخطی بر روی بارهای خطی
توپولوژی پایه اکتیو فیلتر:
الگوریتم کنترلی و دیده گاهای عملی جهت جبران سازی هارمو نیکها و توان راکتیو:
و نهایتا جریان ها را می‌توان بدین صورت نوشت:
روش کنترل جریان مستقیم اینورتر منبع ولتاژ:
روش کنترل جریان غیر مستقیم:
بهبود الگوریتم کنترلی جریان غیر مستقیم:
الگوریتم کنترلی بهبود یافته جهت کنترل توپولوژی جدید اکتیو فیلتر
نتیجه‌گیری:
مراجع

زمان نشست: مدت زمانی است که درصد تغییرات متغیر به کمتر از 2% حالت ماندگار رسیده
روش کاستر – مور
ب) توان راکتیو در هر هارمونیک
ج) اندازه مؤلفه سینوسی توان اعوجاجی
د) اندازه مؤلفه کسینوسی توان اعوجاجی
بررسی کنترل توان راکتیو ، ضریب توان و انرژی الکتریکی به روش فازی
بررسی کنترل توان راکتیو ، ضریب توان و انرژی الکتریکی به روش فازی
محصول: بررسی کنترل توان راکتیو ، ضریب توان و انرژی الکتریکی به روش فازی
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/21
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره بررسی کنترل توان راکتیو ، ضریب توان و انرژی الکتریکی به روش فازی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: بررسی کنترل توان راکتیو ، ضریب توان و انرژی الکتریکی به روش فازی