ستمپی
پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی

پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی

پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی
فصل اول- مقدمه و تاریخچه 1
مقدمه 2
تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی 3
فصل دوم – اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی 7
آب و پساب در صنعت 8
پساب صنعتی (Industrial Wastewater) 8
مقدار مجاز برای آب مزروعی ( عناصر محلول ) 11
پارامترهای مهم 11
1- اندازه گیری جریان فاضلاب 11
2- اندازه مواد جامد ( Total Solid ) TS 11
3- اندازه مواد قابل ته نشینی 11
4- تعیین قلیائیت : 12
5- اندازه گیری مواد آلی 12
6-عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب : 13
7- COD (Chemical Oxygen Demand) : 14
8- TOC 14
9- THOD 14
فصل سوم- استاندارد خروجی فاضلاب ها 15
الف- تعاریف 16
ب- ملاحظات کلی 16
ج- جدول استاندارد خروجی فاضلابها 19
فصل چهارم – انواع روشهای تصفیه فاضلاب 22
1- روشهای تصفیه فیزیکی 23
2- روشهای تصفیه شیمیائی 23
3- روشهای تصفیه بیولوژیکی 23
روشهای متداول تصفیه فاضلاب صنعتی 24
1- تصفیه فیزیکی – شیمیایی 24
2- تصفیه بیولوژیکی 30
2-1 تصفیه بی هوازی 33
2-2 تصفیه هوازی 39
فصل پنجم- میکروبیولوژی فاضلاب 44
الف - شرایط تغذیه و رشد در جمعیتهای مخلوط میکروبی 46
ب- اثر دما روی رشد میکروبی 47
ج- اثر درجه اسیدیته (PH) روی رشد میکروبی 50
د- نیاز رشد میکروبی به اکسیژن 52
ح- منحنی رشد میکروبی 52
و- سینتیک رشد بیولوژیکی 57
فصل ششم – تصفیه های پیشرفته 59
1) فاضلابهای صنعتی ونحوه مقابله با آن 60
2) نقش پودر کربن فعال در بهینه سازی سیستمهای تصفیه فاضلاب صنعتی 61
فصل هفتم- استفاده از تالابهای مصنوعی در تصفیه فاضلابهای صنعتی 82
1) تالابهای مصنوعی 83
2) ساختار تالابهای مصنوعی 83
3) وظایف اجزاء اصلی تالاب 87
4) حذف فلزات سنگین در تالاب مصنوعی 90
5) تصفیه پساب‌های صنعتی توسط تالاب‌های مصنوعی 91
فصل هشتم- مناسب ترین گزینه فاضلاب صنعتی از دیدگاه مدیریت 93
- هزینه خرید و راه اندازی 100
- راهبری و تعمیرات نگهداری 102
- دفع مواد زاید 103
- ملاحظات راهبری 104
- دفع آب تصفیه 104
- دفع مواد زاید حاصل از تصفیه فاضلاب 105
- مزایا وکمبودها 106
- تجزیه و تحلیل منافع اقتصادی 107
فصل نهم – گزارش تصفیه خانه غرب مشهد (پرکند آباد) 109
الف- گزارش کلی مراحل تصفیه 110
ب- توصیف 111
ج- آزمایشات مهم انجام شده روی فاضلاب 114
منابع 115

فصل اول- مقدمه و تاریخچه 1
تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی 3
مقدار مجاز برای آب مزروعی ( عناصر محلول ) 11
1- اندازه گیری جریان فاضلاب 11
6-عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب : 13
پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی
پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی
محصول: پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/22
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: پروژه پایانی بررسی تصفیه آب به روش صنعتی