ستمپی
استانداردهای IEEE برای نرم افزارهای تضمین کیفیت

استانداردهای IEEE برای نرم افزارهای تضمین کیفیت

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
استانداردهای IEEE برای نرم افزارهای تضمین کیفیت
بررسی .............................................................................................1
حوزه ها ............................................................................................1.1
مراجع ..............................................................................................2
تعاریف و مخفف ها .............................................................................3
3.1 تعاریف ......................................................................................3
3.2 مخفف ها ....................................................................................3
برنامه نرم افزار تضمین کیفیت ..............................................................4
4.1 هدف ( بخش 1 از SQAP ) ...........................................................4
4.2 اسناد مراجع ( بخش 2 از (SQAP ...................................................4
4.3 مدیریت ( بخش 3 از SQAP) .........................................................5
4.4 اسناد ( بخش 4 از SQAP) ............................................................5
4.5 استاندارد ها ، تمرین ها ، قرار دادها ، میزان ها ...................................7
4.6 نظریات و بررسی ( بخش 6 از SQAP) ...........................................7
4.7 آزمایش ( بخش 7 از SQAP) ........................................................9
4.8 گزارش مشکلات و تصحیح فعالیت ها ( بخش 8 از SQAP) ..................9
4.9 ابزارها ، تکنیک ها و روش ها ( بخش 9 از SQAP) ...........................9
4.10 کد کنترل ( بخش 10 از SQAP) ...................................................9
4.11 کنترل مدیا ( بخش 11 از SQAP) .................................................9
4.12 کنترل تهیه کننده ( بخش 12 از SQAP) ..........................................9
4.13 ثبت مجموعه ، نگهداری و حذف ( بخش 13 از SQAP) .....................10
4.14 آموزش ( بخش 14 از SQAP) .....................................................10
4.15 مدیریت ریسک ( بخش 15 از SQAP) ...........................................10
ضمیمه A راهنمایی دو تطابق با IEEE / EIA 12207 . 1 – 1997

4.13 ثبت مجموعه ، نگهداری و حذف ( بخش 13 از SQAP) .....................10
4.7 آزمایش ( بخش 7 از SQAP) ....................................................
4.9 ابزارها ، تکنیک ها و روش ها ( بخش 9 از SQAP) ...........................9
4.14 آموزش ( بخش 14 از SQAP) ...................................................
ضمیمه A راهنمایی دو تطابق با IEEE / EIA 12207 . 1 – 1997
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 60 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
استانداردهای IEEE برای نرم افزارهای تضمین کیفیت
استانداردهای IEEE برای نرم افزارهای تضمین کیفیت
محصول: استانداردهای IEEE برای نرم افزارهای تضمین کیفیت
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/22
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره استانداردهای IEEE برای نرم افزارهای تضمین کیفیت نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: استانداردهای IEEE برای نرم افزارهای تضمین کیفیت این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 60 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .