ستمپی
سیستم های امنیت شبکه

سیستم های امنیت شبکه

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
سیستم های امنیت شبکه

مقدمه
1-1 انواع حملات
1-1-1 حملات رد سرویس
2-1-1 حملاتی که به منظور بدست آوردن اطلاعات صورت می گیرند
3-1-1 حملاتی که سرویسدهی روی شبکه را دچار مشکل می کنند
2-1 امنیت پروتکلها
1-2-1 پیچیدگی سرویس
2-2-1 سوء استفاده از سرویس
3-2-1 اطلاعات ارائه شده توسط سرویس
4-2-1 میزان دیالوگ با سرویسگیر
5-2-1 قابلیت پیکربندی سرویس
6-2-1 نوع مکانیزم احراز هویت استفاده شده توسط سرویس
packet-filter 2 فایروالهای
stateless 1-2 فیلترهای
1-1-2 کنترل بسته ها بر اساس نوع پروتکل
.IP 2-1-2 کنترل بسته ها بر اساس آدرس
TCP/UDP 3-1-2 کنترل بسته ها بر اساس پورتهای
4-1-2 کنترل بسته ها از روی سایر اطلاعات موجود در سرآیند
5-1-2 مشکلات فیلترهای استاندارد
6-1-2 کنترل بسته ها توسط سیستم عامل
stateful 2-2 فیلترهای
3-2 مشکلات فیلترها
.NAT 3
NAT 1-3 انواع ترجمه آدرس در
1-1-3 ترجمه پویا
2-1-3 ترجمه ایستا
3-1-3 توزیع بار
(Redundancy) 4-1-3 افزونگی
.NAT 2-3 مشکلات
پراکسی
1-4 عملکردهای امنیتی پراکسی
1-1-4 پنهان کردن اطلاعات سرویسگیرها
.URL 2-1-4 بستن یک سری
3-1-4 کنترل محتویات بسته ها
4-1-4 اطمینان از سالم بودن بسته ها
5-1-4 کنترل روی دسترسی ها
2-4 تاثیر پراکسی در سرعت
کردن 29 cache 1-2-4
2-2-4 توزیع بار
3-4 مشکلات پراکسی
5 سیستم های تهاجم یاب
1-5 سیستم های تهاجم یاب بر مبنای بازرسی
2-5 سیستم های تهاجم یاب طعمه
IP Filter 6
Solaris روی IP Filter 1-6 نصب
.IP Filter 2-6 پیاده سازی یک فیلتر با استفاده از
Snort 7
.Sniffer 1-7 مود
Packet Logger 2-7 مود
3-7 مود تهاجم یاب شبکه
BPF 4-7 فیلترهای
Snort 5-7 فایل پیکربندی
ها 47 preprocessor 1-5-7
2-5-7 قوانین تهاجم یاب
3-5-7 ماجول های خروجی
.SAINT 8
1-8 فایل پیکربندی
2-8 خط فرمان
3-8 فرمت بانک اطلاعاتی
facts 1-3-8 بانک اطلاعاتی
all-hosts 2-3-8 بانک اطلاعاتی
todo 3-3-8 بانک اطلاعاتی
CVE 4-3-8 بانک اطلاعاتی
4-8 آنالیز خروجی
سیستم های امنیت شبکه
فایل pdf

1-4 عملکردهای امنیتی پراکسی
1-1-4 پنهان کردن اطلاعات سرویسگیرها
.URL 2-1-4 بستن یک سری
کردن 29 cache 1-2-4
Snort 7
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 80 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
سیستم های امنیت شبکه
سیستم های امنیت شبکه
محصول: سیستم های امنیت شبکه
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/22
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره سیستم های امنیت شبکه نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: سیستم های امنیت شبکه این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 80 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .