ستمپی
امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc

امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc
مقدمه الگوریتمهای مسیریابی
ایده مسیر یابی حالت پیوند ساده است ودر پنج بخش بیان می‌شود هر مسیریابباید:
مسیریابی برای میزبانهای سیار
جست و جوی گره در شبکه‌های نظیر به نظیر
کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های داده گرام
بسته‌های چوک مسیر به مسیر
مسیر یابی دینامیک و عملکرد موازنه در شکبه های ارتباط از راه دور
الگوریتمهای مسیر یابی درکاربرد
IPV6 وسیستم نام گذاری حوزه domain name
مسیر یابی Guntella
مسیر یاب peer to peer
رده بندی یک به یک الگوریتم های مسیریابی
در مقیاس حداقل فاصله دوبار تعیین خواهندشد.
کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های مدار مجازی
امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc مقدمه الگوریتمهای مسیریابی الگوریتمهای مسیر یابی اصل بهینگی مسیر یابی کوتاه ترین مسیر الگوریتم غرق کردن مسیر یابی بردار فاصله مسئله بی نهایت گرایی مسیر یابی حالت پیوند ایده مسیر یابی حالت پیوند ساده است ودر پنج بخش بیان می‌شود هر مسیریابباید: کـسب اطلاعاتی راجع به همسایه‌ها اندازه گیری هزینه خط ساخت بسته‌های حالت پیوند توزیع بسته‌های حالت پیوند. محاسبه مسیرهای جدید مسیریابی سلسله مراتبی مسیریابی پخشی مسیریابی چند پخشی مسیریابی برای میزبانهای سیار مسیریابی در شبکه‌های موقتی کشف مسیر نگهداری مسیر جست و جوی گره در شبکه‌های نظیر به نظیر الگوریتم کنترل ازدحام اصول کلی کنترل ازدحام سیاست‌های جلوگیری از ازدحام کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های مدار مجازی کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های داده گرام بیت اخطار بسته‌های چوک بسته‌های چوک مسیر به مسیر تخلیه بار تشخیص زودرس تصادفی کنترل لرزش کیفیت خدمات ‌مسیر یابی منبع دینامیک (1)
مسیر یابی دینامیک و عملکرد موازنه در شکبه های ارتباط از راه دور مشکل مسیر یابی یافتن انبوهی ازکوتاهترین راهها مسیر یابی نیاز به مسیر یابی : Forward در جستجوی الگوریتم الگوریتمهای مسیر یابی درکاربرد پروتوکل اینترنت : IPV6 وسیستم نام گذاری حوزه domain name مسیر یابی الگوریتم در مقیاس حداقل فاصله دوبار تعیین خواهندشد. مسیر یاب peer to peer مسیر یابی Guntella رده بندی یک به یک الگوریتم های مسیریابی اصلاحات واژه شناسی امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc


امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc
مسیریابی برای میزبانهای سیار
کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های داده گرام
مسیر یابی دینامیک و عملکرد موازنه در شکبه های ارتباط از راه دور
رده بندی یک به یک الگوریتم های مسیریابی
امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc
امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc
محصول: امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/22
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: امنیت مسیریابی در شبکه های Ad Hoc