ستمپی
پروژه پایانی معرفی JIT

پروژه پایانی معرفی JIT


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 9,000 تومان

معرفی محصول:
موضوع صفحه
فصل اول:معرفی JIT 5
تاریخچه وتکامل تولید بهنگام 6
تعریف نظام بهنگام 9
نظام بهنگام دریک نگاه - 10
مبانی تولید بهنگام - 14
اجزای تولید بهنگام 15
اهداف تولید بهنگام 18
مزایاومحدودیتهای JIT 20
منطق اجرایJIT 23
پیش نیازهای یک برنامه JIT 26
برنامه ریزی نظام تولید بهنگام - 27
فصل دوم:اجرای برنامه JIT 36
مقدمه - 37
1- ایجاد یک استراتژی اجرایی 38
2- یک برنامه عملیاتی برای اجرا - 40
1-2-وقتی فعالیتهای اجرای JITتکمیل می شود- 42
2-2-چگونه فعالیتهای اجرایی JITانجام می شود 43
3- سیستمهای جمع آوری وسنجش داده ها - 43
4- پروژه های آزمایشی(راهنما) 47
5- بحث درمورد مقاومت کارکنان واتحادیه ها 48
1-5- مقاومت کارکنان - 49
2-5- اتحادیه ها 50
6- فرایند اجرای JIT 52
فصل سوم:کنترل JIT 54
کنترل تولیددرنظام بهنگام 55
سیستم کانبان 56
وظایف کانبان - 56
تولید یکنواخت 57
کاهش زمان عملیات وزمان چرخه - 60
اجرای سیستم کانبان 61
وظایف کانبان 63
انواع جریان مواد 64
گردش کانبان - 67
وسعت عمل کانبان 69
فصل چهارم :ابداع کننده JIT / شرکت تویوتا - 71
شرکت تویوتا 72
مقدمه - 73
تاریخچه 73
سیستم تولیدتویوتا(TPS) - 74
تولیدبهنگام(JIT) - 76
کانبان - 76
JIDOKA 77
فلسفه وچشم اندازتویوتا - 77
فرهنگ سازمانی وارزشها 78
آینده 78
تشریح مفاهیم - 80
واژه نامه انگلیسی- فارسی 83
فهرست منابع 85
« فهرست جداول »
سازماندهی برنامه ریزی بهنگام 13
« فهرست نمودارها واشکال »
نظام تولید بهنگام - 20
برنامه ریزی نظام بهنگام - 20
سیستم حلقه بسته 61
سیستم رانش به جلو - 65
سیستم کششی ازجلو - 67
گردش کانبان درداخل وخارج کارخانه 70

تاریخچه وتکامل تولید بهنگام 6
مبانی تولید بهنگام - 14
2- یک برنامه عملیاتی برای اجرا - 40
6- فرایند اجرای JIT 52
سیستم کانبان 56
این پروژه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 60 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
پروژه پایانی معرفی JIT
پروژه پایانی معرفی JIT
محصول: پروژه پایانی معرفی JIT
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/23
قیمت: 9,000 تومان
فروشنده: frooshande
تلفن فروشنده: 09178712873
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره پروژه پایانی معرفی JIT نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: پروژه پایانی معرفی JIT این پروژه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 120 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .
پشتیبانی: frooshande
09178712873
پشتیبانی