ستمپی
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن

مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 13,000 تومان

معرفی محصول:
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
فصل اول- مقدمه
(1) مقدمه 1
1-1 متابولسیم روی 2
1-1-1 پیشگفتار 2
1-1-1-2-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی: 2
1-1-1-3تاریخچه 3
1-1-2متابولسیم روی 3
1-1-3-کمبود روی در بدن 4
1-1-3-1چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟ 6
1-1-4-مسموم کنندگی ZinC 6
1-1-6-استفاده‌های پزشکی 8
1-1-7-دیدگاه فیزیولوژیکی 8
1-1-7-1-عملکردها و فار موکولوژی: 8
1-1-7-2-مکانیسم فعالیت 8
1-1-8-محرکهای دارویی: 9
1-1-9-نتیجه 9
1-1-9-1فعل و انفعالات 11
1-1-9-2مکملهای مغذی (83) Nutritinal supplement 11
1-1-9-3-نحوه مصرف روی: 12
1-1-2-متابولیسم آهن در بدن (Iron Metabolism) 12
1-2-1-توزیع آهن در بدن: 13
1-2-2-هموگلوبین 13
1-2-3-ذخیره آهن 13
1-2-4-جایگاه انتقالی ‌آهن 14
1-2-5-جذب آهن (Iron absorption) 14
1-2-5-1مکانیسم جذب آهن 15
1-2-6-فریتین سرم (serum ferritin) 15
1-2-6-ساختمان فریتین : 15
1-2-6-2برداشت و آزاد سازی آهن توسط فریتین 16
1-2-6-3-عمل فریتین در بدن 16
1-2-6-4-فریتین سرم و مقدار آن در افراد طبیعی 16
مقادیر نرمال آهن سرم 17
1-2-7-1تغییرات روزانه در آهن سرم 17
1-2-8-اندازه گیری مقدار آهن سرم 17
1-2-8-1- ملاحضات کلی: 17
1-2-8-2 اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی: 18
1-2-8-3 اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی: 18
1-2-9 اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم: 18
1-2-9- روش اول: 18
1-2-9-2-روش دوم (روش رزین): 18
1-2-9-3- روش سوم: 19
فصل دوم- - مواد و روشها
2- مواد، وسایل، روشها 21
2-1 مواد 21
2-2- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده: 21
3-3- روشهای دستگاهی 21
2-4 آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری : 22
2-4-1 تعیین طول موج ماکزیمم: 22
2-4-2- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: 22
2-4-2-1 اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین 22
2-4-2-2 اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین 22
2-4-2-3 اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین 22
2-4-2-4 اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین 23
2-4-2-5 اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین: 23
2-4-2-6 اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین 23
2-4-3 بررسی اثر روی 23
2-4-3-1 اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین 23
2-4-3-2 تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندینگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین 24
2-4-3-3 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین 24
2-4-3-4 اثر غلظت مشخص بی کربنات بر باندینگ آهن با ترانسفرین در حضور روی: 24
2-4-3-5 اثر غلظتهای مختلف روی در باندینگ باترانسفرین در حضور یون بی کربنات 24
2-5- آزمایشات دیالیز تعادلی: 24
2-5-1 محلول‌های لازم: 25
2-5-2- طرز کار با دستگاه: 25
2-5-3- اثر روی بر برداشت آهن توسط ترانسفرین: 26
2-5-4- روش کنترل PH: 26
2-5-5- طرز اندازه گیری آهن: 26
2-5-5-1- روش کار: 26
2-5-6- تعیین ثابت باندینگ آهن با ترانسفرین 27
فصل سوم-نتایج
3- نتایج : 30
3-1 تیتراسیون اسپکتروفتومتری: 30
3-1-1 تعیین طول موج ماکزیمم: 30
3-1-1-2- اثر روی بر روی متالوتایونین 31
3-1-1-3 اثر روی بر روی جذب ماکزیمم اسیدهای آمینه: 31
3-1-2 بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین: 47
3-1-2-1 اثر غلظت‌های مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین 47
3-1-2-2 اثر زمان: 47
3-1-2-3 اثر یون بیکربنات: 47
3-1-2-4 اثر اسید سیتریک 47
3-1-2-6 اثر PH 48
3-1-3 بررسی اثر روی 48
3-1-3-1 اثر تغ

1-2-8-اندازه گیری مقدار آهن سرم 17
1-2-8-2 اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی: 18
2-4-2-3 اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین 22
2-4-2-6 اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین 23
2-5-2- طرز کار با دستگاه: 25
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 150 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
محصول: مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/23
قیمت: 13,000 تومان
فروشنده: frooshande
تلفن فروشنده: 09178712873
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: مطالعه اثرات تداخلی روی در جذب و انتقال آهن این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 120 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .
پشتیبانی: frooshande
09178712873
پشتیبانی