ستمپی
مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل

مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 5,000 تومان

معرفی محصول:
مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل
فصل اول 1
1-مطالعات فیزیوگرافی حوضه آبریزکردیل 2
1-1-مقدمه 2
2-1-محدوده جغرافیایی حوضه 2
3-1-تراکم نسبت انشعاب وشبکه آبراهه های حوضه 3
4-1-خصوصیات ژنومتری حوضه 3
1-4-1-مساحت حوضه 3
2-4-1-محیط حوضه 4
3-4-1-طول آبراهه اصلی 4
4-4-1-شکل حوضه 4
1-4-4-1-ضریب شکل 4
2-4-4-1-ضریب فشردگی 5
3-4-4-1-نسبت دایره ای 5
4-4-4-1-نسبت کشیدگی 5
5-4-4-1-مستطیل معادل 6
6-4-4-1-قطر دایره معادل 6
5-1-ارتفاع حوضه 6
6-1-شیب حوضه 7
7-1-شیب آبراهه اصلی 8
1-7-1-شیب ناخالص ابراهه 8
2-7-1-شیب خالص آبراهه 8
3-7-1-شیب متوسط آبراهه 8
8-1-زمان تمرکز 8
1-8-1-روش کرپیچ( kirpich)
2-8-1-روش برانس بای-ویلیامز( williams-Bransby)
فصل دوم 13
هیدرولوژی 13
2-مطالعات هیدرولوژی حوضه آبریز کردیل 14
1-2-مقدمه 14
2-2-برآورد آبدهی سالانه حوضه آبریز کردیل 14
3-2-برآورد رواناب 15
4-2-هیدروگراف واحد حوضه 16
1-4-2-هیدروگراف واحد مصنوعی SCS 16
5-2-هیدروگراف سیل حوضه 17
6-2-نتیجه گیری 19
7-2-هیدروژئولوژی حوضه آبریز کردیل 20
1-7-2-مقدمه 20
2-7-2-موقعیت جغرافیایی منابع آب 20
3-7-2-هیدروژئوشیمی نمونه آب منطقه 21
1-2-7-2-سختی(Hrdnes) 21
کل مواد جامد محلول (TDS) 21-2-7-2-2
3-2-7-2-نسبت جذب سدیم(ARS) 22
4-7-2-تیپ آب 22
فصل سوم زمین شناسی 24
3-مطالعات زمین شناسی حوضه آبریز کردیل 24
1-3-کلیات 24
2-3-سازند های زمین شناسی حوضه آبریز کردیل 25
1-1-3-گروه بنگستان 25
1-1-2-3-سازند سروک 25
2-1-2-3-سازند ایلام 26
2-2-3-سازند گورپی 28
3-2-3-سازند پابده 28
4-2-3-سازند آسماری 29
5-2-3-سازند گچساران 30
6-2-3-آبرفت های عهد حاضر 31
3-3-بررسی زمین ساختی و ساختاری حوضه کردیل 32
1-3-3-منشا زمین ساختی حوضه کردیل 32
فصل چهارم پوشش گیاهی 33
4-مطالعات پوشش گیاهی حوضه آبریز کردیل 34
1-4-مقدمه 34
2-4-مقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 34
3-4-روش کار 34
1-3-4-جداسازی تیپ های گیاهی 34
2-3-4-نمونه برداری و اندازه گیری پارامتر های پوشش گیاهی 35
3-3-4-لیست فلورستیک حوضه مورد مطالعه 35
4-4-آنالیز مرتع 37
1-4-4-تعیین وضعیت 37
2-4-2-گرایش مرتع 40
5-4-تراکم پوشش گیاهی 42
6-4-علل تخریب پوشش گیاهی در حوضه و راه حل های مناسب جهت کنترل و حذف آنها 42
1-6-4-عدم وجود یک نظام بهره برداری مناسب 42
2-6-4-چرای بی رویه و غیر اصولی دام 43
3-6-4-بوته کنی وقطع درختچه های مرتع 43
4-6-4-عدم آگاهی دام داران وسایر بهره برداران به اصول علم مرتع داری و آبخیز داری 44
7-4-تشریح تیپ های گیاهی حوضه مورد مطالعه(کردیل) 44
1-7-4-تیپ گیاهی شماره I 44
2-7-4-تیپ گیاهی شماره II 45
3-7-4-تیپ گیاهی شماره III


2-3-سازند های زمین شناسی حوضه آبریز کردیل 25
1-1-2-3-سازند سروک 25
1-4-مقدمه 34
2-4-مقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه 34
1-7-4-تیپ گیاهی شماره I 44
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 60 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل
مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل
محصول: مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/24
قیمت: 5,000 تومان
فروشنده: frooshande
تلفن فروشنده: 09178712873
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: مطالعات موردی حوضه آبریز کردیل این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 60صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .
پشتیبانی: frooshande
09178712873
پشتیبانی