ستمپی
تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 12,000 تومان

معرفی محصول:
تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی
فهرست مطالب
فصل اول
1-1مقدمه 2
1-2اهمیت کشت سیب زمینی 3
1-3 اهمیت سیب زمینی در ایران 4
1-4 منطقه مورد مطالعه 5
1-4-1 استان خراسان 5
1-4-2 استان سمنان 7
فصل دوم
2-1 سابقه تحقیقات در زمینه تبخیر -تعرق 10
2-2 عوامل موثر بر تبخیر و تعرق 18
2-2-1 عوامل هواشناسی 18
2-2-2 فاکتورهای گیاهی 18
2-2-3 شرایط محیطی و مدیریتی 19
2-3 روش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( FAO ) 19
2-4 روش فائو – پنمن- مانتیس 20
2-4-1 تعیین گرمای نهان تبخیر (  ) 21
2 -4-2 تعیین شیب منحنی فشار بخار () 21
2-4-3 تعیین ضریب رطوبتی ( ) 22
2-4-4 تعیین فشار بخار اشباع (ea ) 22
2-4-5 تعیین فشار واقعی بخار (ed ) 22
2-4-6 تعیین مقدار تابش برون زمینی(Ra ) 23
2-4-7 تعداد ساعات رو شنایی(N) 24
2-4-8 تابش خالص(Rn ) 24
2-4-9 شار گرما به داخل خاک(G) 25
2-4-10 سرعت باد در ارتفاع 2 متری 25
2-5 لایسیمتر 25
2-6 تارخچه ساخت لایسیمتر 26
2-7 انواع لایسیمتر: 28
2-7-1 لایسیمتر زهکشدار 28
2-7-2 لایسیمتر وزنی 29
2-7-2-1 لایسیمتر‌های وزنی هیدرولیک 30
2-11-2-2 میکرو لایسیمتر‌های وزنی 32
2-8 طبقه بندی لایسیمترها از نظر ساختمانی 35
2-8-1 لایسیمترهای با خاک دست نخورده 35
2-8-2 لایسیمتر‌های با خاک دست خورده 36
2-8-3 لایسیمترهای قیفی ابر مایر 36
فصل سوم
3-1 محل انجام طرح 38
3-2 معرفی طرح و نحوه ساخت لایسیمتر 38
3-3 تهیه بستر و نحوه کشت 39
3-4 محاسبهَ ضریب گیاهی 40
3-5 انتخاب روش مناسب برآورد تبخیر-تعرق 42
3-6 پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی 43
فصل چهارم
4-1 بافت خاک 45
4-2 اندازه گیری پتانسیل آب در گیاه 45
4-3 محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی 45
4-4 محاسبه تبخیر ـ تعرق و تحلیلهای آماری 46
4-5 پهنه بندی نیازآبی گیاه سیب زمینی 46
4-6 بحث در مورد نتایج 47
4-7 نتیجه گیری 48
4-8 پیشنهادات 48
منابع و ماخذ 84
فهرست جداول
جدول1-1 میزان سطح زیر کشت و عملکرد کل سیب زمینی در سطح جهان 4
جدول1-2 وضعیت تولید محصولات زراعی استان خراسان در سال زراعی 81-1380 5
جدول 1-3 محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان خراسان 6
جدول 1-4 وضعیت تولید محصولات زراعی استان سمنان در سال زراعی 81-1380 7
جدول 1-5 محل و میزان کشت گیاه سیب زمینی در استان سمنان 8
جدول 4-1 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در شاهرود 61
جدول 4-2 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بیرجند 62
جدول 4-3 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بشرویه 63
جدول 4-4 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سمنان 63
جدول 4-5 سالهای آماری تبخیر و تعرق گیاه مرجع در ایستگاه سینوپتیک بیرجند 64
جدول 4-6 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در گرمسار 67
جدول 4-7 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در بجنورد 68
جدول 4-10 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سرخس 69
جدول 4-11 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس(میلیمتر بر روز) در سبزوار 70
جدول 4-12 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع ب

4-1 بافت خاک 45
4-3 محاسبه ضریب گیاهی (kc) سیب زمینی 45
جدول 1-4 وضعیت تولید محصولات زراعی استان سمنان در سال زراعی 81-1380 7
جدول 4-14 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائو-پنمن-مانتیس
جدول 4-18 تبخیر ـ تعرق محاسبه شده گیاه مرجع با استفاده از فرمول فائ %8
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 150 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی
تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی
محصول: تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/24
قیمت: 12,000 تومان
فروشنده: frooshande
تلفن فروشنده: 09178712873
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 120 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .
پشتیبانی: frooshande
09178712873
پشتیبانی