ستمپی
گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)

گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 8,000 تومان

معرفی محصول:
فصل اول: مقدمه و هدف
مقدمه و هدف 1
فصل دوم: کلیات و مروری بر منابع
کلیات و مروری بر منابع 4
گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) 5
آرتمیزیا 6
1-2- اختصاصات پیوسته گلبرگان 6
1-1-2- راسته آسترال 6
2-1-2- تیره کاسنی 6
1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رویشی 7
3-2-1-2 - اختصاصات دستگاه زایشی 7
3-1-2- زیر تیره پرتو آساها (رادیه) 8
4-1-2- طایفه بابونه 8
5-1-2- جنس درمنه (آرتمیزیا) 8
1-5-1-2- آرتمیزیا سیبری 9
1-1-5-1-2- اسامی مختلف گیاه 9
2-5-1-2- گیاه آرتمیزیا سانتولینا 10
2-1-5-1-2 - مشخصات گیاه آرتمیزیا سیبری 10
3-1-5-2- انتشار در جهان 11
4-1-5-1-2- انتشار در ایران 11
5-1-5-1-2- نوع مناطق رویش 12
6-1-5-1-2- خصوصیات مناسب درمنه دشتی جهت رشد در مناطق بیابانی 12
7-1-5-1-2- قسمتهای مورد استفاده گیاه و فصل رویش 13
8-1-5-1-2- ترکیبات مهم شیمیایی گیاه 13
1-8-1-5-1-2- خواص آرتمیزین (آرتمیزینین) 14
2-8-1-5-1-2 - مکانیسم اثر آرتمیزنین 15
3-8-1-5-1-2 خواص تعدادی از متابولیت‌های ثانویه 16
2-5-1-2 - کاربرد گیاه درمنه در طب سنتی 17
3-5-1-2– تحقیقات انجام گرفته روی برخی ازگونه‌های جنس آرتمیزیا 18
1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلی گونه‌های مختلف درمنه 19
2-3-5-1-2- اثر ضد میکروبی درمنه 21
3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچی درمنه 21
4-3-5-1-2- سایر اثرات گونه‌های مختلف درمنه 22
1-2- طبقه بندی انگل پارابرونام اسکریابینی 25
2-2- مشخصات راسته اسپیروریدا 25
3-2- مشخصات فوق خانواده اسپیروریده آ 25
4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسکریابینی 26
1-4-2-جنس نر 26
2-4-2-جنس ماده 26
3-4-2-محل زندگی 26
4-4-2-سیر تکاملی 26
5-4-2-تخم 27
6-4-2-بیماریزایی 27
7-4-2-همه گیری شناسی انگل در ایران 27
8-4-2 همه‌گیری شناسی انگل درسایر نقاط دنیا 29
3-2 - لوامیزول 32
1-3-2- فرمول شیمیایی و مشخصات لوامیزول 32
2-3-2- موارد کاربرد 33
3-3-2- فارماکوکینتیک 34
4-3-2-فارماکودینامیک 35
5-3-2-عوارض جانبی 35
6-3-2-مسمومیت دارویی 35
7-3-2-تداخل دارویی 36
8-3-2-احتیاطات لازم 36
9- 3-2-میزان درمانی دارو 36
فصل سوم: مواد و روش کار
مواد و روش کار 37
1-3 مواد مورد استفاده 38
1-1-3 – وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده : 38
2-1-3 مواد شیمیایی مورد استفاده 39
2-3- روش کار 39
1-2-3-تهیه عصاره 39
1-1-2-3- انتخاب گیاهان مورد استفاده 39
2-1-2-3- خشک کردن 39
3-1-2-3 آسیاب کردن و آماده‌سازی گیاه برای عصاره‌گیری 40
4-1-2-3- تهیه عصاره‌ گیاهی 40
5-1-2-3-آماده‌سازی عصاره‌های گیاهی با غلظتهای مختلف 41
1-5-1-2-3- تهیه عصاره‌های آبی 41
2-5-2-3- تهیه عصاره متانولی 41
3-5-2-3- تهیه عصاره متانولی 41
4-5-2-3- تهیه لوامیزول 41
2-2-3- تهیه انگلها 42
1-2-2-3 تهیه شیردان جهت جداسازی انگلها 42
2-2-2-3- جدا سازی انگلها 42
3-2-3- انجام آزمایشات 42
فصل چهارم: نتایج
1-4 نتایج حاصل از عصاره آبی گونه آرتمیزیا سیبری 42
2-4 -نتایج حاصل از عصاره آبی آرتمیزیا سانتولیا 50
4-4-نتایج حاصل از عصاره متانولی آرتمیزیا سانتولینا 51
5-4-نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری 52
6-4- نتایج حاصل از عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتولیا 52
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث 59
منابع فارسی 67
منابع لاتین 71
فهرست جداول
جدول 1-4 : نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سانتونیا 53
جدول 2- 4 نتایج آزمایش عصاره اتانولی آرتمیزیا سیبری 54
جدول 3-4 نتایج آزمایش عصاره متانولی آرتمیزیا سیبری 55
جدول 4-4 نتایج آزمایش عصا

1-2- طبقه بندی انگل پارابرونام اسکریابینی 25
1-4-2-جنس نر 26
2-4-2-جنس ماده 26
4-3-2-فارماکودینامیک 35
1-1-3 – وسایل و دستگاه‌های مورد استفاده : 38
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 150 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)
گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)
محصول: گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا)
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/24
قیمت: 8,000 تومان
فروشنده: frooshande
تلفن فروشنده: 09178712873
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: گیاه شناسی گیاه درمنه (آرتمیزیا) این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 90 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .
پشتیبانی: frooshande
09178712873
پشتیبانی