ستمپی
مدلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم ترکیب

مدلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم ترکیب

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
مدلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستمهای شامل ترکیب بهبود دهنده ساختمان هیدرات
مدلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم ترکیب
فایل PDF
فصل اول: هیدرات گاز
-1-1 مقدمه .............................................................................................................................................. 1
-2-1 تاریخچه ........................................................................................................................................... 2
-3-1 ساختارهای هیدرات ....................................................................................................................... 3
-1-3-1 حفرات تشکیل دهنده هیدرات ...................................................................................... 5
-1-1-3-1 دوازده وجهی با سطوح پنج ضلعی .................................................................. 6
-2-1-3-1 چهارده وجهی ...................................................................................................... 7
-3-1-3-1 شانزده وجهی ...................................................................................................... 8
-4-1-3-1 دوازده وجهی غیر منتظم ................................................................................... 9
-5-1-3-1 بیست وجهی ......................................................................................................... 9
I -2-3-1 ساختار
II -3-3-1 ساختار
H -4-3-1 ساختار
-4-1 رفتار فازی تشکیل هیدرات .......................................................................................................... 14
-5-1 فرآیند تشکیل و تجزیه هیدرات .................................................................................................. 16
-6-1 شرایط تشکیل هیدرات و ویژگی عمومی مولکولهای مهمان .............................................. 19
-1-6-1 طبیعت شیمیایی مولکولهای مهمان ........................................................................... 20
-2-6-1 بررسی هندسی مولکولهای مهمان .............................................................................. 20
-7-1 هیدرات به عنوان معضلی در صنعت نفت و گاز ....................................................................... 22
-8-1 فواید هیدرات گازی ........................................................................................................................ 23
-1-8-1 حمل و ذخیرهسازی گاز طبیعی توسط هیدرات ........................................................ 25
فصل دوم: بهبود شرایط تشکیل هیدرات گازی
-1-2 مقدمه ............................................................................................................................................... 28
-2-2 مواد بهبود دهنده ............................................................................................................................ 31
-1-2-2 مواد فعال سطحی .............................................................................................................. 32
-1 تشکیل مایسل توسط مواد فعال سطحی ..................................................... 33 -1-2-2
-2-2-2 هیدروتروپها .............

-1-1-3-1 دوازده وجهی با سطوح پنج ضلعی ..........................................
-2-1-3-1 چهارده وجهی ...........................................................
-4-1-3-1 دوازده وجهی غیر منتظم .................................................
-7-1 هیدرات به عنوان معضلی در صنعت نفت و گاز ...................................
-2-2-2 هیدروتروپها .............................................................
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 150 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
مدلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم ترکیب
مدلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم ترکیب
محصول: مدلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم ترکیب
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/24
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره مدلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم ترکیب نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: مدلسازی تشکیل هیدرات گازی در سیستم ترکیب این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 90 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .