ستمپی
پروژه پایانی جابجایی امتزاجی در مخازن ترکدار

پروژه پایانی جابجایی امتزاجی در مخازن ترکدار


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 13,000 تومان

معرفی محصول:
پروژه پایانی جابجایی امتزاجی در مخازن ترکدار
مقدمه 1 فصل اول : معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل 3
1- روابط حرکت در محیط متخلخل 4
1-1 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل همگن 5
1-1-1 معادله ناویر- استوک 5
1-1-2 معادله استوک 7
1-1-3 معادله دارسی 8
1-1-4 معادله جریان های غیر دارسی 9
1-2 معادلات حرکت سیال در محیط متخلخل ترکدار 10
1-2-1 معادله جریان همگن از میان یک ترک 11
1-2-2 قانون توام سوم 12
1-2-3 معادله ناویر-استوک در جریان سیال از میان ترکها 12
1-3 مدل سازی جریان آرام در یک ترک با سطح صاف 14
1-4 معادله جریان ناآرارم در یک ترک با سطوح صاف 14
1-4-1 تاثیر ناصافی دیواره های ترک در حرکت سیال 14
1-5 مدل سازی جریان ناآرام 15
1-6-1 مدل کاظمی 16
1-6-2 مدل وارن – روت 17
1-7 عدد رینولد در سیستم ترک 18
1-8 مدل سازی حرکت همزمان سیال در محیط ماتریس و ترک 18
1-9 عوامل موثر در حرکت سیال در محیط متخلخل ترک دار 20
1-9-1 تاثیر بازشدگی ترک 20
1-9-2 تاثیر سطح تماس ویژه ماتریس و ترک(s) 21
1-9-3 تاثیر تخلخل و تراوایی ماتریس 21
فصل دوم : جابجایی امتزاجی 22
مقدمه 23
2-1 اختلاط در محیط متخلخل 24
2-1-1 مکانیزم های اختلاط در محیط های غیر همگن (دیسپرژن) 27
2-2 دیسپرژن طولی و عرضی 30
2-2-1 دیسپرژن طولی 31
2-2-2 دیسپرژن عرضی 35
2-3 بحث پیرامون امکان انجام مکانیزم های مختلف با توجه به عدد پکلت 38
2-4 معادلات موجود جهت تعیین غلظت در ناحیه اختلاط 40
2-5 جابجایی امتزاجی در محیط های همگن 45
2-6 مدل سازی جابجایی امتزاجی در محیط های غیر همگن 47
2-6-1 انتخاب شرایط مرزی و اولیه و حل معادله کوتس – اسمیت 51
2-6-2 عوامل موثر بر جابجایی امتزاجی 52
2-7 جابجایی امتزاجی در مخازن ترکدار 56
2-7-1 مدل کاردناس و همکاران 61
فصل سوم: آزمایشات 69
3-1 طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی مناسب 70
3-2 آماده سازی نمونه ها 71
3-3 سیال های مورد استفاده 72
3-4 چگونگی انجام آزمایشات 73
3-4-1 چگونگی انجام آزمایش آنالیز ردیاب 73
3-4-2 نحوه انجام آزمایشات جابجایی امتزاجی 74
3-5 نحوه انجام محاسبات 74
3-5-1 محاسبات مربوط به آنالیز ردیاب 74
3-5-2 محاسبات مربوط به جابجایی امتزاجی در محیط همگن 76
3-5-3 محاسبات مربوط به جابجایی امتزاجی در محیط ترکدار 77
3-6 نتایج حاصل از آزمایشات 78
3-6-1 نتایج آزمایشات آنالیز ردیاب 78
فصل چهارم : مدل جابجایی امتزاجی 89
4-1 مدل جابجایی امتزاجی در محیط ماتریس 90
4-2 مدل جابجایی امتزاجی در محیط ترک دار 92
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات 107
5-1 نتایج 108
5-2 پیشنهادات 110
مراجع

1-9-1 تاثیر بازشدگی ترک 20
1-9-3 تاثیر تخلخل و تراوایی ماتریس 21
2-6-1 انتخاب شرایط مرزی و اولیه و حل معادله کوتس – اسمیت 51
2-7 جابجایی امتزاجی در مخازن ترکدار 56
3-3 سیال های مورد استفاده 72
پروژه پایانی جابجایی امتزاجی در مخازن ترکدار
پروژه پایانی جابجایی امتزاجی در مخازن ترکدار
محصول: پروژه پایانی جابجایی امتزاجی در مخازن ترکدار
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/24
قیمت: 13,000 تومان
فروشنده: frooshande
تلفن فروشنده: 09178712873
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره پروژه پایانی جابجایی امتزاجی در مخازن ترکدار نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: پروژه پایانی جابجایی امتزاجی در مخازن ترکدار
پشتیبانی: frooshande
09178712873
پشتیبانی