ستمپی
حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر

حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر
چکیده:
واژگان کلیدی:
حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت
ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر
حق توسعه وسازمان ملل
محتوای حق به توسعه
مبانی حق به توسعه
همبستگی بین المللی مبنای حق به توسعه
حفاظت از محیط زیست مبنای حق توسعه
حق به صلح مبنای حق توسعه
منابع حق به توسعه
دیدگاه علمای حقوق بین الملل
عرف ورویه دولت ها
قطعنامه های سازمان ملل
حقوق بشر به عنوان یک واقعیت تاریخی محصول تمدن مدرن غربی است .
منابع:

دیدگاه علمای حقوق بین الملل
عرف ورویه دولت ها
قطعنامه های سازمان ملل
حقوق بشر به عنوان یک واقعیت تاریخی محصول تمدن مدرن غربی است .
منابع:
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 60 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر
حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر
محصول: حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/24
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: حق توسعه و جهانشمولی حقوق بشر این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 90 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .