ستمپی
توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
فصل اول: کلیات
مقدمه 1
مسأله پژوهشی 3
اهمیت مسأله پژوهشی 3
اهداف پژوهش 4
پرسش های تحقیق 4
تعاریف و اصطلاحات 7
فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش :
بررسی پیشینه پژوهش 12
فصل سوم: روش تحقیق :
روش پژوهش 14
فصل چهارم: یافته های پژوهش
بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد 16
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور 21
بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور 48
بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست 54
بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن 56
بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست 58
بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور 64
بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی 67
فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :
نتیجه گیری 68
پیشنهادات 69
فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :
منابع و مآخذ 71
پیوست ها 73


مقدمه 1
مسأله پژوهشی 3
اهداف پژوهش 4
پرسش های تحقیق 4
بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور 21
توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
محصول: توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/24
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی