ستمپی
ظهر نویسی مقررات و انواع آن

ظهر نویسی مقررات و انواع آن

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
ظهر نویسی مقررات و انواع آن
تعریف و مفهوم ظهرنویسی
آثار و احکام ظهر نویسی :
انواع ظهر نویسی :
تعریف و مفهوم ظهر نویسی
آثار و احکام ظهر نویسی
مسوولیت تضامنی
عدم تاثیر ایرادات
1 ـ 2 ـ شرایط عدم تاثیر ایرادات
2 ـ 2 ـ قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات
3 ـ 2 ـ قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران
الف ـ تعدد ظهر نویسان و امضای آنها در پشت سند
ب ـ ضمانت تضامنی مسئولین برات
ج ـ قبول برات و عدم امکان نکول آن
د ـ مقررات ماده 307 قانون تجارت
ظهر نویسی و انتقال اسناد
ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده
ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات
الف ـ مسئول یا مسئولین برات تاجر باشند
ب ـ تمام مسئولین برات ورشکست شده باشند .
ظهر نویسی و امتیازات آن
انواع ظهر نویسی
ظهرنویسی به منظور انتقال
1 ـ 1 ـ شرایط تحقق ظهرنویسی
الف ـ تسلسل
ب ـ شرط دوم رضایت
ج ـ همانطوری که قبلا گفتیم ظهرنویس مانند صادر کننده برات باید اهلیت داشته یعنی بالغ و عاقل و رشید باشد .
2 ـ 1 ـ شرایط شکلی ظهرنویسی برای انتقال
الف ـ ظهرنویس در وجه شخص معین
ب ـ ظهرنویسی سفید امضاء
3 ـ 1ـ شرایط اختیاری ظهرنویسی برای انتقال
ذکر شروط ذیل در ظهرنویسی اختیاری است :
الف ـ تاریخ ظهرنویسی
ب ـ جهت ظهرنویسی
ج ـ شرط بدون ضمانت
د ـ شرط مراجعه به شخص ثالث
ه ـ شرط برگشت بدون خرج
و ـ شرط منع ظهر نویس مجدد
4 ـ 1 ـ ظهرنویسهای ممنوع
ب ـ ظهرنویسی قسمتی از برات
5 ـ 1 ـ احکام ظهرنویس برای انتقال
الف ـ انتقال تمام حقوق ناشیه از برات و ملحقات آن
ب ـ ضمانت تضامنی ظهرنویسان
ظهر نویسی به نمایندگی
1 ـ 2 ـ آثار و احکام ظهرنویسی به وکالت
الف ـ احکام ظهر نویس و وکیل
ب ـ همچنین وکیل میتواند برات را بران وصول وجه آن در موعد مقرر به بدهکار ارائه داده و
ج ـ ظهرنویس باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام دادن ـ امور محوله از قبیل هزینه
د ـ بطور کلی وکیل باید طبق اختیار او است عمل کند .
ه ـ چنانچه وکیل مرقوم در فیصله امور مرجوعه مرتکب تعدی و تفریط شود و در نتیجه
و ـ احکام ظهرنویسی مربوط به وکالت در مقابل اشخاص ثالث
ز ـ طرق مختلفه انقضاء وکالت
ح ـ فوت موکل موجب انقضای وکالت است
ط ـ ورشکستگی ظهرنویس به صراحت مندرجات ماده 418 قانون تجارت موجب انقضای قرارداد وکالت میشود زیرا به موجب این ماده تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام
ظهرنویسی به عنوان رهن
1 ـ 3 ـ شرایط اساسی برای صحت ظهرنویسی به عنوان رهن
2 ـ 3 ـ شرایط شکلی ظهرنویسی به عنوان رهن
3 ـ 3 ـ آثار و احکام ظهرنویسی به عنوان رهن
ظهرنویسی به منظور ضمانت
1 ـ 4 ـ شرایط اساسی ضمانت در برات
الف ـ موضوع ضمانت در برات
ب ـ چه کسی میتواند در برات ضمانت کند ؟
ه ـ چه کسی میتواند مضمون عنه واقع شود ؟
و ـ زمان مجاز برای تضمین در برات
2 ـ 4 ـ اشکال ضمانت در برات
3 ـ 4 ـ ضمانت در برات در سند جداگانه
4 ـ 4 ـ احکام و آثار حقوقی ضمانت در برات
الف ـ رابطه بین ضامن و حامل برات
ب ـ رابطه بین ضامن و مضمون عنه
ج ـ رابطه بین ضامن و سایر مسئولین برات ( غیر از مضمون عنه )


ب ـ ظهرنویسی قسمتی از برات
5 ـ 1 ـ احکام ظهرنویس برای انتقال
الف ـ انتقال تمام حقوق ناشیه از برات و ملحقات آن
ز ـ طرق مختلفه انقضاء وکالت
1 ـ 3 ـ شرایط اساسی برای صحت ظهرنویسی به عنوان رهن
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 60 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
ظهر نویسی مقررات و انواع آن
ظهر نویسی مقررات و انواع آن
محصول: ظهر نویسی مقررات و انواع آن
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/25
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره ظهر نویسی مقررات و انواع آن نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: ظهر نویسی مقررات و انواع آن این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 80صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .