ستمپی
هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان

هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 17,000 تومان

معرفی محصول:
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه : 2
بیان مسئله : 4
اهمیت پژوهش : 10
اهداف تحقیق : 13
اهداف کلی : 13
تعاریف نظری واژه‌ها و مفاهیم : 14
تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم : 18
سؤالات تحقیق : 19
فرضیه‌های تحقیق : 19
فصل دوم : پیشینه پژوهش
مقدمه : 22
سلامتی و تعریف آن : 23
عوامل تأثیرگذار بر سلامت: 24
انواع سلامتی : 25
سلامت روانی و تعریف آن : 27
عوامل موثر بر سلامت روانی : 28
اختلالات روانی و تعریف آن : 30
تاریخچه بررسی اختلالات روانی : 32
طبقه بندی اختلالات روانی : 36
اختلالات خلقی و تعریف آن : 42
تاریخچه بررسی اختلالات خلقی : 43
طبقه بندی اختلالات خلقی : 44
اختلالات افسردگی : 44
اختلالات دو قطبی : 45
اختلال افسردگی و تعریف آن : 46
نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی : 48
نظریه زیست شناختی : 48
نظریه روان پویایی : 50
نظریه یادگیری : 51
نظریه شناختی : 52
علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی : 54
سبب شناسی اختلال افسردگی : 56
انواع افسردگی : 57
اختلال افسردگی و سن : 59
اختلال افسرگی و جنس : 60
روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در کودکان : 61
انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی : 63
پرسشنامه افسردگی کودکان CDI : 63
2 ـ پرسشنامه افسردگی بک : 64
مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D ) : 65
آزمون و تعریف آن : 66
سابقه تاریخی آزمونهای روانی : 67
ویژگیهای آزمونهای روانی : 69
الف ) ویژگیهای اصلی : 70
الف ) روش باز آزمایی : 71
ب ) روش فرمهای همتا یا موازی : 71
ج ) روش دو نیمه کردن آزمون : 72
د ـ روش کودر ـ ریچاردسون : 73
الف ) روایی محتوا : 74
ب ) روایی صوری یا ظاهری : 76
ج ) روایی ملاکی : 77
د ) روایی سازه : 79
3 ـ حساسیت یا ظرافت تشخیص : 81
ب ) ویژگیهای فرعی : 81
مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن : 82
انواع نرم یا هنجار : 83
1 ـ هنجارهای سنی: 83
2 ـ هنجارهای کلاسی: 84
3 ـ هنجارهای رتبه درصدی : 84
4 ـ هنجار مربوط به نمرات معیار : 85
پژوهشهای خارجی : 87
پژوهشهای داخلی : 88
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه : 90
روش تحقیق : 90
جامعه آماری : 91
نمونه و روش نمونه گیری : 91
روش اجرای تحقیق : 92
ابزارهای گرد آوری اطلاعات : 93
روایی و پایایی آزمون ماریاکواس : 95
روایی و پایائی آزمون افسردگی بک : 95
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش : 96
سؤالات پژوهش : 98
فرضیه‌ها پژوهش : 98
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه : 100
محاسبه پایایی آزمون : 100
تحلیل نتایج : 101
محاسبه روایی آزمون : 102
فرضیه اول : 103
فرضیه دوم : 103
فرضیه سوم : 105
اداری 105
فرضیه چهارم : 106
فرضیه پنجم : 107
فرضیه ششم : 108
فرضیه هفتم : 109
فرضیه هشتم : 112
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه : 115
بحث و نتیجه گیری : 115
پیشنهادات 124
پیشنهادات کاربردی : 124
پیشنهادات پژوهشی : 125
محدودیت‌ها : 126
ضمائم
فهرست منابع و مأخذ : 156

فصل سوم : روش تحقیق
نمونه و روش نمونه گیری : 91
محاسبه پایایی آزمون : 100
محاسبه روایی آزمون : 102
مقدمه : 115
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 150 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان
هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان
محصول: هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/25
قیمت: 17,000 تومان
فروشنده: frooshande
تلفن فروشنده: 09178712873
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان این پروژه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 100صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
پشتیبانی: frooshande
09178712873
پشتیبانی