ستمپی
بازده، ریسک و تنوع بخشی

بازده، ریسک و تنوع بخشی

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
بازده، ریسک و تنوع بخشی
پژوهش بازده، ریسک و تنوع بخشی مقدمه بازده ریسک ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک تنوع بخشی مقدمهای بر صندوقهای سرمایهگذاری مشاع بخش اول – شرکتهای سرمایهگذاری: تعریف و انواع آنها 1- تعریف شرکت سرمایهگذاری 2- انواع شرکتهای سرمایهگذاری بخش دوم- صندوق سرمایهگذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکلگیری و ارکان صندوق 2- ارکان صندوق بخش چهارم- ویژگیهای صندوقهای سرمایهگذاری مشاع و اوراق مشاع بخش پنجم- شرکتهای سرمایهگذاری در ایران فهرست منابع الزام فرهنگ سازی و آموزش در بازار سرمایه راهبری شرکتها تعریف راهبری شرکتها هدف راهبری شرکتها الگوی راهبری شرکتها نظام راهبری شرکتی؛ پژوهش صندوقهای قابل معامله در بورس
بازده، ریسک و تنوع بخشی
ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
مقدمهای بر صندوقهای سرمایهگذاری مشاع
بخش اول – شرکتهای سرمایهگذاری: تعریف و انواع آنها
1- تعریف شرکت سرمایهگذاری
2- انواع شرکتهای سرمایهگذاری
بخش دوم- صندوق سرمایهگذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکلگیری و ارکان صندوق
2- ارکان صندوق
بخش چهارم- ویژگیهای صندوقهای سرمایهگذاری مشاع و اوراق مشاع
بخش پنجم- شرکتهای سرمایهگذاری در ایران
الزام فرهنگ سازی و آموزش در بازار سرمایه
تعریف راهبری شرکتها
صندوقهای قابل معامله در بورس
نظام راهبری شرکتی؛
تنوع بخشی


بازده، ریسک و تنوع بخشی
مقدمهای بر صندوقهای سرمایهگذاری مشاع
بخش اول – شرکتهای سرمایهگذاری: تعریف و انواع آنها
2- انواع شرکتهای سرمایهگذاری
تعریف راهبری شرکتها
بازده، ریسک و تنوع بخشی
بازده، ریسک و تنوع بخشی
محصول: بازده، ریسک و تنوع بخشی
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/25
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره بازده، ریسک و تنوع بخشی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: بازده، ریسک و تنوع بخشی