ستمپی
هزینه یابی مبنی بر فعالیت

هزینه یابی مبنی بر فعالیت


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 8,000 تومان

معرفی محصول:
هزینه یابی مبنی بر فعالیت
هزینه یابی مبنی بر فعالیت تعیین استانداردها و تجزیه وتحلیل انحرافات تعریف هزینه های مبنی بر فعالیت استاندارد های اساسی و جاری: 1 استاندارد اساسی : 1 استاندارد واقعی مورد انتظار: 2 استاندارد های عادی: 3 استاندارد ایده آل: اهداف هزینه های استاندارد: تعیین استاندارد ها: کارت هزینه استاندارد : استاندارد های هزینه مواد : استاندارد و انحراف نرخ مواد استاندارد های نرخ مواد امکان : استاندارد و مقدار مواد: استاندارد های هزینه دستمزد : استاندارد مربوط به هزینه دستمزد به شرح زیر است : استاندارد و انحرافات نرخ (هزینه )دستمزد : استاندارد و انحرافات کارائی ( زمان ) دستمزد: استاندارد های هزینه سر بار کارخانه : نرخ استاندارد سربار موجب منظور نمودن : هزینه های سربار ثابت : نرخ استاندارد سربار کارخانه : انحرافات کل (خالص) سربارخانه: از فرمول زیر بدست می آید: روش سه انحرافی: روش چهار انحرافی: انحراف ترکیب و بازده : انحراف ترکیب مواد: انحراف بازده مواد
استفاده مدیریت از تجزیه و تحلیل انحرافات: هزینه یابی بر مبنای فعالیت سیر تحول حسابداری عوامل موثر بر انتخاب مولد هزینه : دلایلی که مدیران بدنبال بکارگیری سیستم ABC هستند تفاوت های مهم سیستم سنتی و ABC کاربرد های سیستم ABC مراحل اقدام هزینه یابی بر مبنای فعالیت: نگاهی به سیستم های مختلف تخصیص هزینه : هزینه یابی استاندارد: انحراف دستمزد : انحراف سربار : مثال تشریحی چاپگر دولوکـس بودجه قابل انعطاف در هزینه یابی بر مبنای فعالیت: هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل انحرافات سربار کارخانه هزینه ظرفیت استفاده نشده و هزینه یابی بر مبنای فعالیت. مسئله حل شده: تهیه بودجه جامع بر مبنای هزینه یابی فعالیت هزینه ها در سط واحد محصول نتایج تحقیق
هزینه یابی مبنی بر فعالیت
تعیین استانداردها و تجزیه وتحلیل انحرافات
استاندارد های اساسی و جاری:
اهداف هزینه های استاندارد:
استاندارد های هزینه مواد :
استاندارد و انحراف نرخ مواد
استاندارد مربوط به هزینه دستمزد به شرح زیر است :
استاندارد های هزینه دستمزد :
نرخ استاندارد سربار موجب منظور نمودن :
استفاده مدیریت از تجزیه و تحلیل انحرافات:
عوامل موثر بر انتخاب مولد هزینه :
دلایلی که مدیران بدنبال بکارگیری سیستم ABC هستند
تفاوت های مهم سیستم سنتی و ABC
مراحل اقدام هزینه یابی بر مبنای فعالیت:
هزینه یابی بر مبنای فعالیت و تجزیه و تحلیل انحرافات سربار کارخانه

استاندارد های اساسی و جاری:
اهداف هزینه های استاندارد:
استاندارد و انحراف نرخ مواد
استفاده مدیریت از تجزیه و تحلیل انحرافات:
دلایلی که مدیران بدنبال بکارگیری سیستم ABC هستند
هزینه یابی مبنی بر فعالیت
هزینه یابی مبنی بر فعالیت
محصول: هزینه یابی مبنی بر فعالیت
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/25
قیمت: 8,000 تومان
فروشنده: frooshande
تلفن فروشنده: 09178712873
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره هزینه یابی مبنی بر فعالیت نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: هزینه یابی مبنی بر فعالیت
پشتیبانی: frooshande
09178712873
پشتیبانی