ستمپی
بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 22,000 تومان

معرفی محصول:
بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک
1-1 مقدمه 2
2-1 ضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌ 5
3-1 اهداف تحقیق 8
4- 1 فرضیات تحقیق 8
5-1 کاربردهای انجام تحقیق 9
6-1 پیشینه تحقیق 9
تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی 9
فصل اول
بخش اول 17
1-2 مقدمه‌ 17
2-2 تاریخچه‌ 18
3-2 خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ زیره‌ سبز 18
1-3-2 ویژگیهای‌ عمومی‌ 18
2-3-2 ارقام‌ زیره‌ سبز 20
3-3-2 زیستگاه‌ و پراکنش‌ 20
1-4-2 مصارف خوراکی و ارزش غذایی 25
2-4-2 اهمیت‌ دارویی‌ 26
5-2 سایر کاربردهای‌ زیره‌ سبز 26
6-2 ویژگیها وروشهای‌ کشت‌ زیره‌ سبز 27
1-6-2 کاشت‌ 29
3-6-2 داشت‌ 30
3-6-2 برداشت‌ 31
7-2 آفات‌ و امراض‌ 32
8-2 خصوصیات‌ زرشگ‌ 33
9-2 تاریخچه‌ زرشک‌ 34
10-2 خصوصیات‌ گیاهشناسی‌ و پراکنش‌ جنس‌ زرشک‌ 35
1-10-2 ویژگیهای‌ عمومی‌ 35
2-10-2 گونه‌های‌ زرشگ‌ 35
3-10-2 زیستگاه‌ و پراکنش‌ 38
11-2 مصارف‌ خوراکی‌، ارزش‌ غذایی‌ و اهیمت‌ دارویی‌ زرشک‌ 39
1-11-2 مصارف‌ خوراکی‌ و ارزش‌ غذایی‌: 40
2-11-2 اهمیت‌ دارویی‌ 40
12-2 سایر کابردهای‌ زرشک‌: 41
13-2 ویژگیها و روشهای‌ پرورش‌ زرشک‌ بیدانه‌ 42
1-13-2 کاشت‌ و تکثیر 44
2-13-2 داشت‌ 45
3-13-2 برداشت‌ 46
14-2 آفات‌ و امراض‌ زرشک‌ 48
بخش دوم 51
1-2 تعریف بازار 51
2-2 طبقه بندی بازارهای مختلف 51
1-2-2 طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات: 51
2-2-2 بازارها بر اساس وضعیت مکانی: 52
3-2 تعریف بازاریابی 52
4-2 ابعاد مختلف بازاریابی 55
1-4-2 بازاری گرائی 56
2-4-2 بازار شناسی 56
3-4-2 بازاریابی 56
4-4-2 بازار رسانی 57
5-4-2 بازار گردی 57
6-4-2 بازار سنجی 57
7-4-2 بازار داری 58
8-4-2 بازار گرمی 58
9-4-2 بازار گردانی 58
5-2 عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابی 59
6-2 تاریخچه بازاریابی 59
7-2 مفاهیم اساسی بازاریابی 62
8-2 عوامل موثر در بازاریابی 63
1-8-2 فروشندگان اولیه 63
2-8-2 واسطه‌های بازاریابی 64
1-2-8-2 دلالان 64
2-2-8-2 واحدهای توزیع فیزیکی 64
3-2-8-2 آژانسهای خدمات بازاریابی 65
4-2-8-2 واسطه‌های مالی 65
3-8-2 مشتریان 65
4-8-2 رقبا 66
5-8-2 جوامع 67
9-2 مفهوم جدید بازاریابی 67
10-2 تئوریهای رفتار خریدار 68
1-10-2 تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory) 68
2-10-2 تئوری روان شناسی (psychogical) 69
1-2-10-2 مراحل تصمیم گیری خریدار 69
1-1-2-10-2 شناخت اشکال 69
2-1-2-10-2 جستجو برای اطلاعات 70
3-1-2-10-2 ارزیابی کردن خط مشی‌های مختلف (عمل تصمیم گیری) 71
11-2 مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزی 72
12-2 اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی 73
13-2 عملیات بازاریای 75
1-13-2 فعالیت‌های مبادله ای 75
2-13-2 فعالیت‌های فیزیکی 76
14-2 سازمان بازاریابی 78
15-2 فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزی 80
1-15-2 جمع آوری اطلاعات 80
2-15-2 حمل و نقل 81
3-15-2 درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات 82
4-15-2 بسته بندی و تبدیل محصولات 83
5-15-2 انبارداری 85
6-15-2 تبلیغات 85
7-15-2 اعتبار 85
8-15-2 قیمت گذاری 86
16-2 شبکه‌های بازاریابی 87
1-16-2 خرده فروشان 87
2-16-2 عمده فروشان 87
3-16-2 سلف خران 88
4-16-2 میدان داران 88
5-16-2 سایر موارد 88
17-2 اهداف بازاریابی محصولات کشاورزی 89
1-17-2 آنچه به عهده دولت می‌باشد 89
2-17-2 آنچه بر عهده تولید کننده می‌باشد 90
18-2 نقش شرکتهای تعاونی در بازاریابی 91
19-2 مسیر بازاریابی 91
20-2 هزینه‌های بازاریابی 92
21-2 حاشیه بازاریاب

19-4 شفافیت بازار 148
2-20-4 سطح تحصیلات 150
1-22-4 ویژگی‌های سنی 153
6-24-4 خرده فروشان 163
1-5- مقدمه 188
بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک
بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک
محصول: بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/25
قیمت: 22,000 تومان
فروشنده: frooshande
تلفن فروشنده: 09178712873
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک
پشتیبانی: frooshande
09178712873
پشتیبانی