ستمپی
بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران

بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 7,000 تومان

معرفی محصول:
بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش
فصل اول
کلیّـات تحقیق
مقدمه :
چکیده
فصل دوم
پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف مدیریت
انگیزش
بررسی جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان
نگرش های مرسوم به انگیزش در سازمان
الگوی روابط انسانی
الگوهای سنتی
الگوی منابع انسانی
ویژگی های موقعیت کاری
ویژگی های فردی انگیزش
متغیرهای مؤثر در انگیزش:
ویژگی های فردی
ویژگی های شغل
الگوی عمومی انگیزش بر انگیزش در مدیریت
متغیرهای مؤثر در انگیزش کارکنان
نظریه دو عاملی انگیزش:
نظریه دو عاملی انگیزش:
1- ویژگی های موقعیت کاری
اصلاح رفتار
محیط محاور کاری
فرهنگ سازمانی:
برای اصلاح کردن رفتار عملاً چه باید کرد؟
دستورهایی برای اصلاح رفتار :
چگونگی ارتباط گروه و ایجاد انگیزش
رقابت گروه ها با هم ورقابت بین گروهی
حجم گروه :
انگیزه های فیزیولوژیایی
انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح بقای نفس
موقعیت :
روابط ایستا و پایدار :
انگیزه های گرسنگی ، تشنگی و خواب
انگیزه جنسی
انگیزه امنیت و احتراز از درد
انگیزه تحریک و فعالیت
انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح تحقق نفس
انگیزه های روانی در سطح تحقق نفس
انگیزه های اجتماعی ( نیروهای اجتماعی در انگیزش )
مراحل انگیزشی
گزینندگی انگیزشی
فعالیت و برانگیختگی
انگیزش و رفتار
انگیزه های ناخودآگاه
الگوهای انگیزشی و سبک زندگی
ابزار اندازه گیری در تحقیق
روش نمونه گیری
فصل سوم :
تعیین روش تحقیق  
فصل چهارم :
یافته ها وتجزیه و تحلیل دادها
فصل پنجم :
بحث و نتیجه گیری  
بحث و نتیجه گیری :
پیشنهادات :
منابع و مآخذ

فرهنگ سازمانی:
دستورهایی برای اصلاح رفتار :
چگونگی ارتباط گروه و ایجاد انگیزش
انگیزه جنسی
گزینندگی انگیزشی
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 80صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران
بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران
محصول: بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/27
قیمت: 7,000 تومان
فروشنده: frooshande
تلفن فروشنده: 09178712873
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: بررسی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 90 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .
پشتیبانی: frooshande
09178712873
پشتیبانی