ستمپی
بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی

بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 10,000 تومان

معرفی محصول:
کلیات و مقدمه
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-5 فرضیه ها و سئوالات تحقیق
1-6 متغیرهای تحقیق
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی
فصل دوم
پیشینه تحقیق و پایه های نظری
1-2 پیشینه نظری تحقیق
2-1-1 مفهوم سلامت روان
2-1-2 تاریخچه سلامت روان در جهان
2-1-3 تاریخچه سلامت روان در ایران
2-1-4 مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف
2-1-5 سلامت روان از نظر مکاتب
2-1-6 اصول سلامت روان
2-1-7 هدف ایجاد سلامت روان
2-1-8 مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان
2-1-9 جمع بندی
2-2 پیشینه عملی تحقیق
2-2-1 همه گیر شناسی در ایران
2-2-2 بررسی همه گیر شناسی در جهان
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1 روش تحقیق
3-2 جامعه آماری
3-3 نمونه تحقیق
3-4 ابزار تحقیق
3-4-1 مقیاس های چهارگانه آزمون
3-4-2 موارد کاربرد و محدودیت های آزمون
3-4-3 نمره برش آزمون
3-5-3 پایایی آزمون
3-6 اعتبار پرسشنامه
3-7 روش جمع آوری اطلاعات و اجرا
3-8 تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم
یافته های تحقیق
4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه
4-2 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه
4-3- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث و نتیجه گیری
5-2 نتیجه گیری کلی
5-3 محدودیت های تحقیق
5-4 پیشنهادات تحقیق
منابع تحقیق
پیوست
پیوست
فهرست جداول
جدول 2-1 مقایسه بررسی های انجام شده در مورد شیوع بیماریهای روانی در مناطق مختلف جهان و ایران
جدول 4-1. داده های آماری جامعه مورد مطالعه
جدول 4-2 میانگین و واریانس جامعه مورد مطالعه
جدول 4-3 مقایسه نمرات زنان و مردان در آزمون
جدول 4-4 محاسبه ضریب همبستگی سن کارمندان با نمرات سلامت روانی
جدول 4-5 مقایسه میانگین ها و انحراف معیار سه گروه اشتغال
جدول 4-6 تجزیه و تحلیل واریانس ها
جدول 4-7 مقایسه میانگین های گروه های مختلف فعالیت
جدول 4-8 تجزیه و تحلیل واریانس های گروه های مختلف فعالیت
جدول 4-9 محاسبه ضریب همبستگی سنوات کاری با سلامت روانی
فهرست نمودارها
نمودار هسیتوگرام 4-1 نمرات سلامت روانی و فراوانی آن در مردان و زنان
نمودار هیستوگرام 4-2 سن آزمودنی ها و فراوانی آن در مردان و زنان
نمودار 4-3 مقایسه میانگین های سه گروه اشتغال
نمودار 4-4 میانگین های سلامت روانی گروه های مختلف فعالیت

4-2 میانگین سلامت روانی جامعه مورد مطالعه
4-3- تجریه و تحلیل فرضیه و سئوالات تحقیق
بحث و نتیجه گیری
5-3 محدودیت های تحقیق
پیوست:
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 110 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-5 فرضیه ها و سئوالات تحقیق
پیشینه تحقیق و پایه های نظری
2-1-4 مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف
2-1-8 مکانیزم های دفاعی و نقش آن در سلامت روان
2-2-2 بررسی همه گیر شناسی در جهان
روش شناسی تحقیق
4-1 داده های آماری جامعه مورد مطالعه
بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی
بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی
محصول: بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/27
قیمت: 10,000 تومان
فروشنده: frooshande
تلفن فروشنده: 09178712873
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 110 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .
پشتیبانی: frooshande
09178712873
پشتیبانی