ستمپی
تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان

وضعیت:
روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت : نمودار قیمت

معرفی محصول:
تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان
تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه یزد
چکیده
واژگان کلیدی
دانشجو، افت تحصیلی ، اخراجی، انصراف ، مشروط
مقدمه
سوابق تجربی و نظری تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری و حجم نمونه
یافته های تحقیق
الف) توصیف ویژگیهای جامعه آماری
ب) تجزیه و تحلیل اطلاعات
مدل اول: فقر اقتصادی
جدول شماره (1) توزیع پاسخگویان برحسب ارزیابی وضعیت اقتصادی خانواده و وضع تحصیلی
مدل دوم فقر آموزشی یا ضعف پایه تحصیلی
جدول شماره 2ـ توزیع پاسخگویان برحسب تجدیدی در دورة دبیرستان
جدول شماره 3ـ توزیع پاسخگویان برحسب سهمیه پذیرفته شده در کنکور سراسری
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع فارسی
منابع انگلیسی

جامعه آماری و حجم نمونه
الف) توصیف ویژگیهای جامعه آماری
ب) تجزیه و تحلیل اطلاعات
نتیجه گیری
منابع انگلیسی
این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 50 صفحه می باشد
از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد
تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان
تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان
محصول: تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان
تاریخ به روزرسانی: 1392/7/27
فروشنده: frooshande
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: تاثیر فقر اقتصادی و عوامل آموزشی بر افت تحصیلی دانشجویان این پایان نامه در قالب فایل ورد می باشد و حدود 50 صفحه می باشد که از طریق ایمیل و یا از طریق پست ارسال خواهد شد .