ستمپی
گزارش کار دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی

گزارش کار دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی


روش ارسال: از طریق پست
مبدإ ارسال: بوشهر - برازجان
نمودار قیمت قیمت برای شما: 36,000 تومان

معرفی محصول:
فصل اول : موضوعات حقوقی
ابطال تقسیم نامه 1
تأدیه حقوقی سر قفلی و حق سبک و پیشه 7
توقیف عملیات اجرایی 14
تخلیه 18
رفع تصرف 29
ابطال قرار داد 35
تعدیل اجاره بها 39
ابطال قولنامه 47
ابطال مبایعه نامه 52
صحت معامله 59
اثبات مالکیت و پرداخت اجرة المثل 65
اثبات عقد بیع 70
فسخ معامله 73
فسخ معامله 77
فسخ معامله 82
تحویل زمین 85
مطالبه وجه 89
مطالبه وجه 91
مطالبه وجه 94
مطالبه وجه 97
تقسیم ترکه 100
تجدید نظر از رای شورا 105
مطالبه حق بیمه عمر 109
اعتراض ثابت 115
اعتراض ثابت 119
وا خواهی 123
اعتراض بر ثبت 127
خلع ید 131
قلع و قمع 134
تغییر نام 138
ابطال آراء 140
اصلاح شناسنامه 149
تخلیه به لحاظ انتقال به غیر 152
الزام به تنظیم سند 158
الزام به تنظیم سند 163
انجام تعهد 166
تقسیم ترکه 173
ابطال قولنامه ، اثبات عقد بیع 177
فصل دوم : موضوعات خانواده
استرداد جهیزیه 183
فسخ نکاح 187
حکم تمکین 189
تقلیل اقساط مهریه 193
وا خواهی 195
ملاقات فرزند 198
مطالبه اجرة المثل 200
مطالبه یک برگ قبض اقساطی بابت خریدی 205
تجدید نظر خواهی 211
استرداد جهیزیه 215
طلاق 218
افزایش اجاره بها 221
اثبات نسب 229
تعیین تکلیف 231
تهی ولد و اثبات نسب 233
ثبت واقعه ازدواج 235
فصل سوم :‌موضوعات اطفال
تصادف منجر به فوت 237
ایراد ضرب وشتم 240
ایراد ضرب عمدی 241
رابطه نا مشروع 245
قتل غیر عمدی 248
فصل چهارم :‌موضوعات اجرای احکام مدنی
فسخ قرارداد و مطالبه اجور معوقه 251
خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی 254
مطالبه سهم الارث 258
الزام به ثبت نکاح 262
خلع ید یک باب مغازه 265
الزام به تنظیم سند 270
الزام به تنظیم سند 272
خلع ید و مطالبه اجرة المثل 277
الزام به تنظیم سند 279
مطالبه مهریه 282
اثبات مالکیت 285
مطالبه وجه 288
فصل پنجم : موضوعات دادگاه تجدید نظر
زنان غیر محضر 291
تغییر کاربری 295
تصرف عدوانی 298
تصرف عدوانی 302
ایراد ضرب عمدی 304
تخریب و تصرف عدوانی 307
شرکت د ر نزاع دسته جمعی 311
قتل غیر عمدی 314
ممانعت از حق 317
تظاهر به وکالت 320
چک بلا محل 323
شرب خمر 326
جعل مهر شرکت 329
جعل سند 332
فروش مال غیر 335
انتقال منافع مال غیر 339
تهدید و فحاشی 342
اعساراز محکوم به 349
فصل ششم : موضوعات دادگاه جزائی
مصرف مشروبات الکلی 355
تخفیف مجازات 357
خیانت در امانت 360
اخلال در نظم عمومی 363
ممانعت از ورود بازرسان 365
بی مبالاتی در امور حفار ی 369
حفاری غیر مجاز 372
قواد ی 377
تخریب محصول کشاورزی 380
عدم ثبت واقعه ازدواج 383
ترک انفاق 385
فک پلمپ 387
کلاهبرداری 389
کلاهبردار ی( فروش مال غیر ) 392
فروش مال غیر 397
رابطه نا مشروع 399
رابطه نا مشروع 402
رابطه نا مشروع و تمرد در مقابل دستور مامورین پلیس 406
خیانت در امانت 409
تصرف عدوانی 412
تحصیل مال مسروقه 415
مشارکت د رایراد صدمه 417
فصل هفتم : موضوعات اجرای کیفر ی
فراری دادن متهم و ایراد ضرب عمودی 420
جریمه دار نمودن عفت عمومی 422
ممانعت از حق 424
تصادف 426
تخفیف مجازات 428
تهیه و ساخت مشروبات الکلی 430
خیانت در امانت 432
خیانت در امانت 434
افتراء 438
اعتیاد 442
فحاشی 444
کیف قاپی 447
استفاده غیر مجا ز از برق 449
سرقت 451
سرقت 453
سرقت 456
ایراد ضرب غیر عمدی 458
وا خواهی

خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی 254
الزام به ثبت نکاح 262
خلع ید یک باب مغازه 265
الزام به تنظیم سند 279
اثبات مالکیت 285
گزارش کار دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی
گزارش کار دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی
محصول: گزارش کار دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی
تاریخ به روزرسانی: 1393/8/13
قیمت: 36,000 تومان
فروشنده: frooshande
تلفن فروشنده: 09178712873
پشتیبانی و نظرات   (0 نظر)
مرتب سازی بر اساس:

 
ثبت سوال یا نظر:
شما می توانید درباره گزارش کار دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی نظر دهید یا سوال بپرسید. مسوول پشتیبانی محصول، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود:
نام و نام خانوادگی:

کلمات کلیدی: گزارش کار دوره 6 ماهه کارآموزی مشاوره حقوقی این گزارش کارآموزی از طرق پست و ایمیل ارسال میگردد شماره مجوز 23ب211
پشتیبانی: frooshande
09178712873
پشتیبانی